ประกันการจัดส่งสินค้า

ระหว่างการจัดส่งอาจมีข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ เราจึงมีประกันสินค้าระหว่างการจัดส่งดังนี้…

1. สินค้าเสียหาย แตก บุบ ยุบ

ในวันที่ท่านได้รับสินค้า หากสินค้าแตก บุบ ยุบ ให้ถ่ายรูปแจ้งเรา ทางเราจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ท่านทันที

สำหรับสินค้าที่เสียหาย เราขอความกรุณาให้ท่านส่งกลับมาที่บริษัท เพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุต่อไป

สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ ทางเรารับผิดชอบทั้งหมด เพียงแค่แจ้งหลักฐานใบเสร็จ

2. ได้รับสินค้าล่าช้ากว่า 7 วัน

หากสินค้าล่าช้าเกิน 3 วันนับจากวันที่จัดส่ง ให้แจ้งเราทันที เพื่อจะได้ตรวจสอบกับขนส่ง

เมื่อประเมินกับขนส่งแล้ว หากลูกค้ามีโอกาสได้รับสินค้าเกิน 7 วันนับจากวันที่จัดส่ง ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ทันที

3. สินค้าสูญหาย

หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว สินค้าสูญหาย หรือ ส่งผิดที่ ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ใหม่ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม

4. ได้รับสินค้าผิดชิ้น

หากได้รับสินค้าผิดชิ้น เช่น สั่งซื้อ “Plyfah Calcium Jelly” แต่ได้รับ “Plyfah Green Tea Jelly” ให้ลูกค้าถ่ายรูปแจ้งเรา ทางเราจะรีบจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ทันที

โดยเราจะร้องขอให้ลูกค้าส่งสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการกลับคืน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทางเรารับผิดชอบเอง

5. ได้รับสินค้าไม่ครบ

หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบ ให้แจ้งเราทันที เมื่อตรวจสอบแล้ว ทางเราจะจัดส่งให้ลูกค้าทันที

6. เลือกการจัดส่งได้

ในกรณีที่ลูกค้าชำระสินค้าด้วยการโอนเงิน หรือ ตัดบัตรเครดิต สามารถเลือกการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย หรือ เคอร์รี่(Kerry) หรือ flash express ได้

หากลูกค้าไม่ได้ระบุไว้ หรือ เก็บเงินปลายทาง ทางเราจะจัดส่งผ่าน flash express เป็นหลัก